Visar inlägg från mars 2012

Tillbaka till bloggens startsida

Terapiformer

Jag har ofta funderat på alla dessa terapiformer som finns på "marknaden", på vad det är som styr vilka terapiformer som blir "moderna" och varför? Har självklart utvecklat en engen teori men det kan finnas många. Vore intressant att höra hur Du tänker kring det. Min teori är följande: jag tror nämligen att skillnaden mellan alla dessa olika skolor är mindre än man anar. Inom alla dessa psykoterapiskolor vill terapeuter föra någon form av samtal. Under dessa samtal erbjuder man hjälp för hjälpsökande genom att försöka hjälpa klienten/patienten att medvetandegöra omedvetna processer. Oerhört intressant att vissa terapiformer blir ändå mer "moderna" än andra trots att skillnaden är minimal iaf vad gäller målet med terapin. Är det fördomar? Är det marknadsföring? Är det okunskap? Det finns forskning som visar med sitt tydliga språk att det inte är terapiformen i sig som gör skillnad utan relationen med terapeuten. Alltså återigen viktigast är RELATIONEN mellan två människor: en som söker hjälp och en som finns där, lyssnar, speglar och härbergerar, var och en på sitt speciella sätt. Så formen är mindre viktig ändå läggs det större vikt på terapiformen än på terapeuten. Intressant. "Modet" tycks inte minst påverka psykoterapiskolorna. Synd. Alla skolor borde väga lika mycket och fokus borde ligga på terapeutens förmåga att härbergera, att hålla, att modigt stå kvar bredvid klienten/patienten även i svåraste stunden. Civilkurage och empati bredvid kompetensen, som kan variera beroende på i vilken psykoterapiskola den är inskaffad, borde väga mer än just och enbart terapiformen som är modernast i allmänhet och sjukvården i synnerhet. Modet förändras ju, det vet vi alla. Moderna plagg kan bli omoderna efter ett tag. Vad händer då med "moderna" terapiformer som plötsligt blir "omoderna" ? Det återstår att se........ska bli intressant att följa den inställningen. Självklart ödmjukt och med respekt. Och med hopp om att vi en vacker dag accepterar och lyfter upp till samma nivå alla terapiformer och alla terapeuter som verkligen VILL hjälpa med sig själva som redskap.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Välkomna hit!

Hoppas att ni kommer att trivas här på bloggen. Positiva och konstruktiva kommentarer är naturligtsvis välkomna. Det går också bra att kontakta mig direkt genom att skriva till info@artmed.se

0 kommentarer | Skriv en kommentar